สุ่มแจกรางวัล (1)

ยูสเซอร์ผู้โชคดีได้รับรางวัลกิจกรรม “วงล้อนำโชค”

สุ่มแจกเงินรางวัน 200 บาท ทุกเสาร์ของสัปดาห์ จำนวน 20 รางวัล

*เงื่อนไข เพียงมียอดฝาก จันทร์-ศุกร์ 500 บาทขึ้นไป*

กิจกรรมวงล้อรอบต่อไป..

 
 

ตัวอย่างการแจกรางวัล

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 1. H5k6k60p
 2. H5k6k02a
 3. H5k6k46e
 4. H5k6k10o
 5. H5k6k43p
 6. H5k6k1v9
 7. H5k6k6pb
 8. H5k6k1us
 9. H5k6k63l
 10. H5k6k2tl
 11. H5k6k0qy
 12. H5k6k6wv
 13. H5k6k0e0
 14. H5k6k3be
 15. H5k6k5ps
 16. H5k6k0i7
 17. H5k6k3vp
 18. H5k6k1sz
 19. H5k6k10i
 20. H5k6k29n
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

1.H5k6k0fz
2.H5k6k451
3.H5k6k257
4.H5k6k3oe
5.H5k6k1mm
6.H5k6k459
7.H5k6k5cw
8.H5k6k280
9.H5k6k15n
10.H5k6k0hi
11.H5k6k4sp
12.H5k6k15j
13.H5k6k2qi
14.H5k6k127
15.H5k6k69h
16.H5k6k37x
17.H5k6k00j
18.H5k6k218
19.H5k6k0io
20.H5k6k0i1

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

1.H5k6k0o0
2.H5k6k0vj
3.H5k6k0qy
4.H5k6k3ug
5.H5k6k6bi
6.H5k6k4ep
7.H5k6k1g2
8.H5k6k39r
9.H5k6k2pr
10.H5k6k665
11.H5k6k5rv
12.H5k6k4u2
13.H5k6k0ns
14.H5k6k2u2
15.H5k6k2m0
16.H5k6k1ce
17.H5k6k5sp
18.H5k6k5pz
19.H5k6k28r
20.H5k6k2b1

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

1.H5k6k5yk
2.H5k6k5qs
3.H5k6k4wf
4.H5k6k33s
5.H5k6k5br
6.H5k6k1ag
7.H5k6k0bx
8.H5k6k29n
9.H5k6k4hj
10.H5k6k64s
11.H5k6k66a
12.H5k6k0km
13.H5k6k4u2
14.H5k6k5s4
15.H5k6k10o
16.H5k6k43p
17.H5k6k39i
18.H5k6k4hf
19.H5k6k1rn
20.H5k6k03h

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

1. H5k6k1i7
2. H5k6k5cw
3. H5k6k2gy
4. H5k6k44g
5. H5k6k3hy
6. H5k6k32f
7. H5k6k204
8. H5k6k0sh
9. H5k6k0ew
10. H5k6k0mh
11. H5k6k07l
12. H5k6k2jo
13. H5k6k2xz
14. H5k6k0c0
15. H5k6k38w
16. H5k6k45a
17. H5k6k49c
18. H5k6k0ku
19. H5k6k2vj
20. H5k6k4up

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 1. H5k6k47e
 2. H5k6k427
 3. H5k6k0c0
 4. H5k6k428
 5. H5k6k5cw
 6. H5k6k5iz
 7. H5k6k45o
 8. H5k6k5o8
 9. H5k6k25s
 10. H5k6k0sq
 11. H5k6k14e
 12. H5k6k3ux
 13. H5k6k0ry
 14. H5k6k0ku
 15. H5k6k38i
 16. H5k6k5jm
 17. H5k6k2fc
 18. H5k6k49f
 19. H5k6k5sp
 20. H5k6k3g8
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 6 กุมพาพันธ์ 2564
 1. H5k6k36z
 2. H5k6k2zc
 3. H5k6k2b4
 4. H5k6k0g0
 5. H5k6k2tu
 6. H5k6k33s
 7. H5k6k1xm
 8. H5k6k35r
 9. H5k6k558
 10. H5k6k11x
 11. H5k6k0i1
 12. H5k6k437
 13. H5k6k1z3
 14. H5k6k2hz
 15. H5k6k5kb
 16. H5k6k5l1
 17. H5k6k2z2
 18. H5k6k5lc
 19. H5k6k2o6
 20. H5k6k3vp
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2564
 1. H5k6k1tp
 2. H5k6k38w
 3. H5k6k5it
 4. H5k6k1rh
 5. H5k6k0je
 6. H5k6k1eh
 7. H5k6k2qi
 8. H5k6k07l
 9. H5k6k0nn
 10. H5k6k25s
 11. H5k6k0g0
 12. H5k6k43a
 13. H5k6k427
 14. H5k6k12i
 15. H5k6k0qy
 16. H5k6k573
 17. H5k6k4zj
 18. H5k6k035
 19. H5k6k03h
 20. H5k6k0qu
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
 1. H5k6k3sq
 2. H5k6k55i
 3. H5k6k3au
 4. H5k6k59t
 5. H5k6k27j
 6. H5k6k594
 7. H5k6k32n
 8. H5k6k3vp
 9. H5k6k2b8
 10. H5k6k127
 11. H5k6k2of
 12. H5k6k13k
 13. H5k6k0r3
 14. H5k6k09y
 15. H5k6k2u2
 16. H5k6k580
 17. H5k6k0ic
 18. H5k6k1ja
 19. H5k6k1zh
 20. H5k6k4sb
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
 1. zh5k6kagr4to
 2. zh5k6kh3703
 3. zh5k6kxhbi3kw
 4. zh5k6kh3937
 5. zh5k6kaxaeyo
 6. zh5k6kh992r6
 7. zh5k6kh58qmx
 8. zh5k6khq7ua6
 9. zh5k6kkhn97gg
 10. zh5k6kh2555

 

ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
 1. zh5k6khcmr4
 2. h5k6khqwfas
 3. h5k6khd0hch
 4. h5k6kh2606
 5. h5k6kazu9pc
 6. h5k6khvksuv
 7. h5k6kh0ytqt
 8. h5k6khbyn0z
 9. h5k6khp9zh8
 10. h5k6khyxpl1
ผู้โชคดีประจำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
 1. h5k6kh2791
 2. h5k6kh3828
 3. h5k6khzt7p0
 4. h5k6khfcn8c
 5. h5k6khllvz1
 6. h5k6khka9j916
 7. h5k6kh3827
 8. h5k6kh2809
 9. h5k6kae94f1
 10. h5k6khf27m4